Fiscal

En el departament fiscal de Casas Gestió posem a la seva disposició els coneixements i l’experiència d’un equip de tècnics tributaris titulats per donar l’assessorament adequat en matèria fiscal per a empreses i autònoms.

Treballem en un programa continuat de formació perquè el suport tècnic posat a disposició dels nostres clients estigui en tot moment adaptat a les canviants normatives actuals i estem integrats dins la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB) i l’Associació d’Experts Comptables i Tributàris d’Espanya (AECE).

El nostre principal àmbit d’actuació és la realització i presentació de les diferents obligacions tributàries (impostos) a la vegada que estudiem les necessitats i possiblitats particulars per a cada client amb la finalitat de traçar el pla fiscal més adequat al seu negoci i optimitzar sempre dins de la legalitat la càrrega fiscal.

 

Llista de serveis fiscals per a empreses, autònoms i particulars

•  Alta d’empresaris i professionals a l’Agència Tributària Models 036 i 037.

•  Alta IAE quan pertoqui.

•  Sol·licitud CIF/NIF, domicili fiscal i resta d’obligacions formals.

•  Pagaments fraccionats IRPF sobre beneficis d’autònoms i professionals. Règims aplicables: ED Normal, simplificada, EO (mòduls). Models 130-131. 

•  Declaració de l’I.V.A. trimestral i mensual. REDEME. Models 303-340. SII.

•  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i d’activitats econòmiques. Models 111 i resum anyal model 190.

•  Retencions d’arrendaments d’inmobles (locals de negoci). Models 115 i resum anyal model 180.

•  Operacions intracomunitàries. Declaració informativa Model 349.

•   Declaracions informatives: Model 347 (operacions +3.005,06€), model 184 (entitats d’atribució de rendes).

•  Impost de Societats. Liquidació. Declaració anyal models 200 i pagaments fraccionats models 202.

•  Declaració anyal d’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques). Model 100.

•  Impostos i Renda de no residents.

•  Declaració de Patrimoni. Model 714.

•  Impost de Successions i donacions.

•  Resolució de consultes i tràmits amb les Administracions.

•  Representació davant de la Inspecció Fiscal de l’Agència Tributària.