Laboral

Casas Gestió disposem d’un gabinet tècnic professional que gestiona i assessora en l’àmbit laboral als nostres clients i les relacions de les empreses/empresaris amb la Seguretat Social.

Llista de serveis laborals per a empreses i autònoms:

 • Tramitació de documents d’alta empresa/empresari, número de patronal i apertura centre de treball.
 • Reactivació compte de cotització de l’empresa/empresari.
 • Assessorament en les despeses de contractació i estudi de les modalitats de contractes més convenients per l’empresa/empresari.
 • Gestió d’altes, variacions i baixes de treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Preparació i confecció de tot tipus de contractes de treball, mercantils i laborals i pròrrogues.
 • Comunicació al Servei Públic de Treball (SEPE) de nous contractes.
 • Confecció de les nòmines del personal, de conformitat amb la legislació vigent segons el conveni de treball i sector de l’activitat.
 • Confecció i enviament del fitxer de Seguretat Social mensual.
 • Preparació i sol·licitud de subvencions i bonificacions per treballadors.
 • Gestió de deutes amb la Seguretat Social, ajornaments, certificacions.
 • Tramitació de baixes laborals per I.T., A.T.
 • Servei especialitzat en règims especials (autònoms, empleades de la llar, agrari, artistes).
 • Orientació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Preparació de sancions escrites i cartes d’acomiadament.
 • Assistència jurídica i representació a les Inspeccions de Treball.
 • Assistència a CMAC i gestió d’acomiadaments.