Particulars

Casas Gestió atenem les necessitats de les empreses i també dels particulars.

Disposem d’una sèrie de serveis dirigits a facilitar la relació entre els particulars i també entre el particular i les Administracions Públiques proporcionant tranquil·litat als nostres clients.

Llistat de serveis per particulars:

Declaració Anual de la Renda i Patrimoni de les persones físiques.

Declaracions i impostos de No Residents.

Tràmits administratius amb Ajuntaments.

Obtenció del certificat digital per tràmits amb les administracions.

Gestions a la Prefectura de Trànsit: informes de vehicles, canvis de nom.

Impost de Successions i Donacions.

Contractes d’arrendament d’habitatges i locals i dipòsit de fiança a l’INCASÒL.

Contractes d’empleats/des de la llar.

Contracte de préstecs entre particulars.

Tramitació de la pensió de viudetat.

Compravenda d’immobles: Impost de Transmissions Patrimonials. 

Tràmits notarials i Registre de la Propietat.